Menu

25 augustus 2018 18e editie MPTTP Force by horse

Op 25 augustus a.s. vindt alweer de 18e Militaire Presentatietocht Te Paard (MPTTP) plaats in Nationaal Park de Hoge Veluwe en in de omgeving van het Infanterie Schietkamp te Harskamp. Dit jaar is het thema Force by horse.

Force by horse

Bezoekers kunnen tijdens deze dag genieten van een spannende wedstrijd.  De deelnemende ruiters en paarden worden getest en beproefd, door middel van een uitgebreid parcours dat o.a. bestaat uit boogschieten, pistoolschieten, springen, ringsteken, oefenhandgranaatgooien, een springparcours en een behendigheidstest. Wie gaat er winnen? Kom naar Force by horse en beleef MPTTP zelf.

Mondial Waaijenberg Verhuizers sponsor van MPTTP

Mondial Waaijenberg Verhuizers verzorgt ook dit jaar een deel van de logistiek en facilities voor de VMP visitors meetingpoint. Sinds enkele jaren is Mondial Waaijenberg Verhuizers sponsor van MPTTP, waar welzijn, kameraadschap, veiligheid en sportiviteit voorop staan.

MPTTP historie

Tijdens de lustrumuitvoering van de Tweedaagse Militaire Prestatie Tocht (TMPT) welke gehouden werd in 1998 is het idee van de een Militaire Prestatietocht Te Paard (MPTTP) geboren Normaliter bestond deze prestatietocht uit drie onderdelen te weten: het verrichten van een kaartleesoefening per auto en het te voet en op de fiets afleggen van respectievelijk 25 en 60 kilometer. Dit alles gedurende twee opeenvolgende dagen en binnen een beperkt tijdsblok.

De autoroute kon vervangen worden door een ’kaartleesroute’ van ongeveer 40 km te paard. Uit de evaluatie van deze tocht bleek alleen dat de afstand, in relatie tot de gelimiteerde tijdsduur soms tot minder sportief en zelfs tot paard onvriendelijk gedrag leidde. Ook sloot TMPT niet aan bij beginnende ruiters, het vraagt om enige ervaring om een prestatietocht van 40 km al kaartlezend te kunnen af leggen.

Met deze bevindingen op zak is er gekozen om een zelfstandig evenement te organiseren die anders is van opzet. Een ééndaagse prestatietocht te paard van ongeveer 40 km met aparte opdrachten. Deelname aan de tocht en het op een goede wijze afleggen van de afstand zijn hierbij belangrijker dan tijdrijden en winnen. Inmiddels is de Militaire Prestatietocht Te Paard 18 keer georganiseerd en is het uitgegroeid tot een evenement dat landelijke bekendheid geniet.

Mondial Waaijenberg Groep aanwezig bij MPTTP