Menu

Bedrijfspartner van Living Lab Regio Foodvalley Circulair

Mondial Waaijenberg Verhuizers vindt het aan haar stand verplicht om op een duurzame manier om te gaan met milieu en om op een maatschappelijk verantwoorde manier (MVO) te ondernemen. Met die reden hebben wij besloten om bedrijfspartner van Living Lab Regio Foodvalley Circulair te worden.

Living Lab Regio Foodvalley Circulair

Bedrijfspartners van Living Lab Regio Foodvalley Circulair zetten zich actief in voor circulaire economie, zowel op hun eigen bedrijf alsook het vernieuwen van samenwerkingen in de keten. Dit past binnen de bedrijfsfilosofie van Mondial Waaijenberg Verhuizers.

Initiatieven Mondial Waaijenberg Verhuizers

Onze organisatie heeft al verschillende initiatieven ondernomen om te verduurzamen. Mondial Waaijenberg Verhuizers is bijvoorbeeld bezig met het creëren van een energie neutrale opslagloods. Het pand is voorzien van LED-verlichting en er is optimalisatie van klimaatbeheersing en ventilatie doorgevoerd.

Daarnaast worden er binnenkort zonnepanelen op het dak geplaatst om duurzame energie op te wekken.

Vlekkeloos en Duurzaam verhuizen

Bij Mondial Waaijenberg Verhuizers verhuist u vlekkeloos en duurzaam. Zo worden onze verpakkingsmaterialen na gebruik door ons afgehaald, gerepareerd, schoongemaakt en opnieuw ingezet. Ook zijn wij in het bezit van een aantal elektrische verhuiswagens en wordt het wagenpark hiermee verder uitgebreid.

Wat is circulaire economie?

Circulaire economie gaat uit van een wereld zonder afval. Grondstoffen en energie worden hergebruikt. Dit is hard nodig, want veel grondstoffen worden schaars.  Circulair ondernemen vraagt om anders denken en samenwerken over de grenzen van het eigen bedrijf.

Circular Economy Challenge

De Rabobank, één van de initiators van Living Lab Regio Foodvalley Cirulair, heeft een Circular Economy Challenge ontwikkeld. Ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en circulaire initiatieven, binnen en buiten de regio, worden met elkaar in contact gebracht. Met verrassende circulaire innovaties als resultaat!

We roepen u van harte op om mee te doen aan Living Lab Regio Foodvalley Circulair

MVO bij Mondial Waaijenberg Verhuizingen

MVO is binnen de cultuur van Mondial Waaijenberg Verhuizers heel normaal. Verschillende onderdelen van de onderneming leveren het bewijs van circulaire economie. Zoals Facility Warehousing waarbij bruikbare inventaris gerecycled wordt voor bijvoorbeeld schoolprojecten in het buitenland. Maar ook een energieneutrale opslagloods voor de verhuisgroep is een overtuiging waarin de verhuisgroep graag investeert. Daarnaast neemt Mondial Waaijenberg Verhuizers deel aan de Denktank van de Gemeente Ede waar het onderwerp Energieneutraal in 2050 centraal staat. Meer informatie over MVO bij Mondial Waaijenberg Groep vindt u hier.

Mondial Waaijenberg Verhuizers is bedrijfspartner van Living Lab Regio Foodvalley Circulair