Menu

Bedrijfsterrein vereniging FHV officieel opgericht!

In de afgelopen week zijn bij notariskantoor Van Putten Van Apeldoorn te Ede de stukken getekend voor de oprichting van de vereniging Stichting BedrijvenInvesteringsZone FHV (BIZ FHV).

Voorzitter BIZ FHV is Jan van Santen

In deze vereniging zijn de ondernemingen binnen de bedrijfsterreinen Frankeneng, Heestereng en De Vallei georganiseerd en neemt Jan van Santen (aandeelhouder en directielid van Mondial Waaijenberg Verhuizingen en Mondial Waaijenberg Verhuizers) het voortouw als voorzitter.

Samenwerking van drie bedrijfsterreinen zorgt voor collectief betere afspraken

Het doel van deze stichting is om in nauwe samenwerking tussen ondernemers, binnen dit gebied, de beveiliging, het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke ruimte optimaal te organiseren. Jan van Santen: “Doordat we nu met drie bedrijfsterreinen samenwerken, kunnen we collectief betere afspraken maken met leveranciers. Daarnaast geven we met deze stap invulling aan de wet BIZ, waarin we als terrein zelf verantwoordelijk worden voor al deze voorzieningen.” *)

Al met al een belangrijke stap richting de invoering van de wet BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) waar steeds meer ondernemers zich sterk voor maken.

BedrijvenInvesteringsZone is een officiële wet

Een BIZ is een officiële wet. Dit betekent dat, als meer dan 51% van de ondernemers akkoord gaat met de invoering, de BIZ geldt voor alle bedrijven op het terrein. Vervolgens wordt het bestuur verantwoordelijk voor de uitvoering van de BIZ. Naast bijvoorbeeld collectieve beveiliging is de stichting dan zelf verantwoordelijk voor het parkmanagement en het toezicht op het wegenonderhoud en groenbeheer. Waar de BIZ in investeert, is afhankelijk van de wens van de leden. Dit is een belangrijke verandering van de huidige situatie, omdat hierin de overheid deze keuzes maakt. Vaak zonder de betrokken ondernemers daarin te betrekken. *)

Jaarlijkse bijdrage aan BIZ komt ten goede aan de ontwikkeling van de bedrijventerreinen

Na invoering van de BIZ levert iedere ondernemer jaarlijks een bijdrage die wordt berekend op basis van de WOZ-waarde van het onroerend goed. Dit wordt vervolgens door de gemeente ter beschikking gesteld aan het bestuur van de BIZ. Op basis van het ondernemingsplan, dat tot stand komt in samenwerking met alle ondernemers, wordt de bijdrage geïnvesteerd in de ontwikkeling van de bedrijventerreinen. *)

Meer informatie?

Wilt u meer weten over BIZ FHZ, bekijk de website: www.ebcede.nl/biz of neem contact op via secretariaat@ebcede.nl.
*) tekst Silvia van de Kraats-Woudenberg – PDR public relations

foto: V.l.n.r.: Jan van Santen, Jan Paul van de Hoef, Sjirk Bijma en Wim van den Brandt (Fotograaf: Merel Hegenbart – VeelMeer)