Menu

Bedrijventerreinvereniging FHV officieel opgericht!

Op dinsdag 17 april jl. is de bedrijventerreinvereniging FHV officieel opgericht.
Op deze gedenkwaardige datum vond de ondertekening van de akte van oprichting plaats door secretaris Koos Berghuis (Certicon), notaris Palko Benedek (Van Putten Van Apeldoorn Notarissen) en voorzitter Jan van Santen (Mondial Waaijenberg Groep).

FHV biedt diverse collectieve diensten

Ondernemers die gevestigd zijn aan de Frankeneng, Heestering en De Vallei (FHV) en lid worden van Bedrijventerreinvereniging FHV kunnen vanaf nu aankloppen bij één centraal informatiepunt. FHV biedt diverse collectieve diensten aan en ondersteunt de gevestigde ondernemers van deze bedrijventerreinen. Daarnaast kan nu op regionaal niveau samenwerking plaatsvinden. Parkmanagement, groenvoorziening, revitalisering, verkeer – en parkeervoorzieningen en beveiliging door securitas (camera’s en surveillance) is slechts een greep uit enkele projecten die het FHV gaat initiëren en waarbij ondernemers ondersteund worden.

Het voordeel van gezamenlijke inkoop en collectiviteit

Daarnaast wordt er gezamenlijk ingekocht, denk bijvoorbeeld aan; energie (zonnepanelen), dak-onderhoud en waterbeheer. Ondernemers kunnen door aan te sluiten bij FHV gebruikmaken voor interessante inkoopprijzen en hier hun voordeel halen, daarnaast krijgen zij zeggenschap over de besteding van gelden. Leden hebben ook inspraak bij bestemmingsplannen, overleg met Gemeente, Provincie en het Rijk.

Bedrijvigheid

Voorzitter Van Santen is zeer verheugd over de oprichting: “Bedrijvenvereniging FHV omvat een omvangrijk gebied met een huidig totaal van 350 bedrijven waarvoor we de belangen behartigen. Alle afzonderlijke terreinen hebben een grote variatie aan bedrijvigheid. De kennisindustrie is hier in overvloed aanwezig waarin duurzaam overleg plaatsvindt en we zorgen voor kwaliteitsverbetering op alle mogelijke fronten.” Het bestuur bestaat verder uit vertegenwoordigers van de gevestigde bedrijven, namelijk secretaris Koos Berghuis (Certicon), penningmeester Teo Droogendijk (Roseboom) en algemene bestuursleden Alex Bik (BIT) en Arnoud Hoogendoorn (Bouwstede).

Win-win

FHV is een win-win voor alle belanghebbenden. Dit werd benadrukt door de toespraak van wethouder Weijland van de Gemeente Ede. “FHV is van zeer grote betekenis voor de gevestigde ondernemers en belangrijk voor de toekomst, waarin we graag met elkaar samenwerken. Economisch gaat het erg goed met de bedrijvigheid in Ede, want er zijn meer snelgroeiende bedrijven en vestigingen per 1.000 inwoners dan in de rest van Nederland. De gevestigde (inter)nationale bedrijven op deze bedrijventerreinen hebben veel kennis die met FHV gebundeld wordt. Ook vergemakkelijkt FHV de onderlinge contacten en het overleg met de gemeente. Hierdoor kunnen wij nog sneller met de wensen van ondernemers aan de slag.”, aldus Weijland.

Meer informatie of aanmelden

Voor meer informatie neemt u contact op met voorzitter Jan van Santen via j.vansanten@waaijenberg.nl of 0318-624555. Aanmelden kan via Hetty Vonk, info@ebc-ede.nl.