Menu

Dorcas Voedselactie Amersfoort

Via deze weg willen we jullie nog van harte bedanken voor het beschikbaar stellen van de vrachtwagen tijdens de Dorcas voedselactie in Amersfoort.

Mede dankzij jullie hulp hebben we in totaal 931 dozen met voedsel kunnen inzamelen, waarmee Dorcas deze winter in Oost-Europa en het Midden Oosten mensen kan helpen! Wij zijn erg tevreden over de wijze waarop de actie is verlopen en we hopen dat het uitlenen van de vrachtwagen ook voor jullie is gegaan zoals verwacht.

Tijdens de actie hebben we nog een aantal foto’s gemaakt, welke we ook hebben opgenomen in de persberichten die we naar alle lokale en regionale media hebben verstuurd. We hopen dat deze de komende dagen door enkele media worden overgenomen. In de bijlage vindt u de foto’s ook, wellicht dat jullie deze voor eigen doeleinden nog kunnen gebruiken.

Nogmaals hartelijk dank en veel succes met jullie verdere werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,

Namens het Dorcasteam Amersfoort,
Herman Graaff