Menu

Duurzame kantoorverhuizing voor Patrimonium Woonservice

In april jl. heeft Mondial Movers Waaijenberg Groep een duurzame kantoorverhuizing voor Patrimonium Woonservice uitgevoerd.
Deze woningstichting uit Veenendaal, die duurzaam ondernemen in haar kernwaarden heeft staan, levert graag een bijdrage aan een beter milieu en aan het klimaatakkoord. Om de kantoorverhuizing uit te laten voeren door een verhuisbedrijf dat vooroploopt op het gebied van zero emissie verhuizingen en deze 100% elektrisch kan uitvoeren is dan ook een weloverwogen en milieubewuste keuze.

Duurzame Kantoorverhuizing, inzet elektrische verhuiswagens

Woningcorporatie Patrimonium Woonservice is gevestigd in Veenendaal en in april jl., vanwege grote onderhoudswerkzaamheden aan hun kantoorpand, verhuisd naar een tijdelijk onderkomen. Om deze kantoorverhuizing duurzaam uit te voeren is door Mondial Movers Waaijenberg Groep gekozen voor de inzet van elektrische verhuiswagens en het gebruik van duurzame verpakkingsmaterialen.

“Wij lopen als verhuisbedrijf voorop als het gaat om het uitvoeren van zero emissie verhuizingen en duurzaam verhuizen”, aldus Piet van der wal, CEO Mondial Movers Waaijenberg Groep. “De kantoorverhuizing voor Patrimonium Woonservice is 100% elektrisch uitgevoerd. Als milieubewust verhuisbedrijf zijn wij continue onderweg om duurzaamheid naar een hoger level te brengen en nieuwe initiatieven te ontplooien.”

Coronavirus, aangepaste werkwijze

Het coronavirus vraagt om een aangepaste werkwijze, zodat een verhuizing veilig en volgens de RIVM-richtlijnen uitgevoerd kan worden. Voor een soepel en veilig verloop van deze kantoorverhuizing is, in nauw overleg met de facilitaire afdeling van Patrimonium Woonservice, een plan van aanpak opgesteld. De werkzaamheden werden over een aantal dagen verdeeld. Op die manier werd het aantal contactmomenten teruggebracht naar een veilig niveau, met een minimale impact voor de woningstichting en haar medewerkers.

Mens en milieu

Mens en milieu staan centraal in de bedrijfsvoering van Mondial Movers Waaijenberg Groep. Onze organisatie heeft een MVO-beleid opgesteld, investeert in social return on investment en is ISO14001 gecertificeerd. Daarnaast stimuleren wij klanten, die gebruik maken van onze opslagfaciliteiten, om eigen inventaris her te gebruiken en een bijdrage te leveren aan de circulaire economie. Dit doen wij door middel van ons opslag- en beheerprogramma MoBis.

Meer over duurzaam verhuizen?

Bel 0318 624 55 en een van onze verhuisadviseurs vertelt u graag meer over duurzaam verhuizen. Of gebruik onderstaande button om meer informatie aan te vragen.

Ja, ik wil graag duurzaam verhuizen

Zero emissie! Kantoorverhuizing Patrimonium Woonservice 100% elektrisch uitgevoerd door Mondial Movers Waaijenberg Groep