Menu

In actie voor stichting De Verhuisfamilie

Eind januari 2019 hebben de verhuizers van Mondial Waaijenberg Verhuizers een gratis verhuizing van Bennekom naar Ede verzorgd en kwamen wij in actie voor stichting De Verhuisfamilie.

Mondial Waaijenberg Verhuizers in actie voor Stichting De Verhuisfamilie

De Verhuisfamilie | Verhuizing ouder echtpaar naar aangepaste seniorenwoning

Ons Erkende Verhuisbedrijf heeft zich geheel belangeloos ingezet voor stichting De Verhuisfamilie. Mede dankzij de inzet van vrijwilligers en onze verhuismedewerkers werd het voor een ouder echtpaar mogelijk om vanuit Bennekom naar een aangepaste seniorenwoning in Ede te verhuizen.

Van aanvraag tot verhuisdag

Om de verhuizing van het echtpaar mogelijk te maken heeft het Sociaal Team Ede een aanvraag ingediend bij stichting De Verhuisfamilie. Na goedkeuring van het verzoek heeft de stichting contact opgenomen met Mondial Waaijenberg Verhuizers. Vervolgens heeft onze directeur, Jan van Santen, toegezegd om deze verhuizing geheel belangeloos uit te voeren. Op de geplande verhuisdag kwam ons verhuisteam in actie en is de complete inboedel naar de nieuwe seniorenwoning in Ede verhuisd. Sinds de oprichting van De Verhuisfamilie heeft Mondial Waaijenberg Verhuizers zich regelmatig ingezet voor dit goede doel.

MVO

Mondial Waaijenberg Verhuizers komt regelmatig in actie voor minderbedeelde burgers. MVO is een belangrijke pijler in de bedrijfsvoering en wij dragen graag een steentje bij aan onze maatschappij. Meer over MVO bij Mondial Waaijenberg Verhuizers vindt u hier.

Over Stichting De Verhuisfamilie

Stichting De Verhuisfamilie is een aantal jaren geleden in het leven geroepen door Mondial Movers BV. Deze stichting heeft tot doel om minvermogende burgers, zonder sociaal vangnet of financiële middelen, te ondersteunen bij hun verhuizing. Dit goede doel werft fondsen en werkt samen met lokale vrijwilligersorganisaties en Erkende Verhuizers. Via een hulpverlener kan er een aanvraag ingediend worden met een verzoek om hulp. Vanuit de stichting worden deze aanvragen gescreend: wanneer een hulpvrager aan de voorwaarden voldoet dan wordt er vervolgens in de betreffende regio gezocht naar een Erkende Verhuizer die mee wil helpen.

Mondial Waaijenberg Verhuizers is aandeelhouder van Mondial Movers BV, het samenwerkingsverband van erkende verhuisbedrijven in Nederland. Meer informatie over de werkwijze deze stichting en het indienen van een aanvraag vindt u op de website van Stichting De Verhuisfamilie.

Publicaties

Ede Stad
Edese Post
Mondial Movers
Vakblad Verhuizen