Menu

Stichting Historisch Museum Ede

Geachte heer Van Santen,

Kort geleden zijn de verhuizingen van het depot van het Historisch Museum Ede en de verhuizing van de museale objecten uit het museum met u geëvalueerd.

Daarbij is vanuit het Historisch Museum Ede naar voren gebracht dat:

  • de voorbereiding van Fa. Waayenberg van de verhuizingen zorgvuldig was en werd gecomplementeerd door duidelijke inschatting van de kosten;
  • uw bedrijf zorgde voor goed en voldoende verpakkingsmateriaal. Heel belangrijk voor de kwetsbare museale objecten;
  • de verhuizingen professioneel zijn uitgevoerd en in goede samenwerking met de bij het historisch Museum Ede betrokken personen;
  • de afspraken volledig zijn nagekomen

Over het geheel terug kijkend kan worden gezegd dat de verhuizingen prima zijn verlopen

Hartelijk dank voor de wijze waarop Fa. Waayenberg hieraan heeft meegewerkt.

Met vriendelijke groet,

G. den Boggende-Dorrestijn