Menu

Living Lab Regio Foodvalley Circulair

Mondial Movers Waaijenberg is partner van Living Lab Regio Foodvalley Circulair, één van de projecten uit de Strategische Agenda 2015-2018 van Regio Foodvalley. Regio Foodvalley is een samenwerking tussen regionale overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen. 

Jaarverslag 2020 van Living Lab Regio Foodvalley Circulair

In het gepubliceerde jaarverslag 2020 van Living Lab Regio Foodvalley Circulair, wordt ingegaan op de ambities van het project en speerpunten voor 2021. Belangrijke waarden voor Living lab zijn het elkaar ontmoeten in de regio, ervaringen uitwisselen, van elkaar leren en samenwerken.

Download Jaarverslag 2020:

Circulaire economie en sociaal ondernemen

Mondial Movers Waaijenberg Groep is bewust partner van Living Lab Regio Foodvalley Circulair. Binnen ons erkende verhuisbedrijf staan duurzaamheid, circulaire economie en sociaal ondernemen centraal. Zo beschikt ons verhuisbedrijf over milieuvriendelijke verhuisauto’s, zijn onze opslagloodsen voorzien van ledverlichting en stellen wij kringloopdozen beschikbaar aan onze klanten.

Volle kringloopdozen worden ingeleverd bij Restore en huisraad krijgt op die manier een tweede leven. Een ander initiatief is de speelgoededoelendoos, daarin kan goed speelgoed gedoneerd worden aan kinderen van gezinnen die het niet zo breed hebben.

Op de pagina MVO vindt u meer informatie over de sociale en duurzame initiatieven van Mondial Movers Waaijenberg Groep.

Ambitie Living Lab

Samen met bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden wordt er in de Regio Foodvalley aan een sterke, innovatieve en toekomstgerichte circulaire economie. Een lerende omgeving en krachtige verbindingen in het netwerk. Living Lab heeft de ambitie om door middel van samenwerking de transitie naar een circulaire economie te versnellen. De strategische doelen van Living Lab:

  1. Duurzamer gebruik van grondstoffen
  2. Meer concurrerend vermogen
  3. Regio Foodvalley als innovatieve kennisregio voor de Circulaire Economie

Op de website van Living Lab Regio Foodvalley Circulair vindt u meer informatie.