Menu

Militaire presentatie tocht te paard

Overweldigend veel aanmeldingen!

Het is inmiddels bijna een maand geleden dat de inschrijving voor de 16e MPTTP is geopend. Gedurende deze maand hebben we heel veel positieve reacties gehad: op het feit dat we doorgaan én op de wijze waarop we de organisatie hebben ingericht. Bedankt daarvoor! Voor ons betekenen die positieve reacties heel veel: het laat zien dat we op de goede weg zijn.

Limiet van 160 deelnemers

Gelet op de organisatiecapaciteit en om de veiligheid van zowel de paarden als de ruiters te kunnen garanderen, hebben wij als bestuur het besluit moeten nemen niet meer dan 160 deelnemers te laten meedoen aan de MPTTP. Dat hebben we ook in een eerdere nieuwsbrief gemeld. Wij wisten al dat er veel animo was voor deelname aan de MPTTP, maar we kunnen nauwelijks geloven dat het aantal van 160 deelnemers al binnen een maand zou zijn bereikt. Voor ons als organisatie is dat een enorm succes, waar we erg blij mee zijn. Het enige minpuntje is dat daardoor de inschrijving van de 16e MPTTP per direct gesloten is. Het spijt ons voor allen die nog graag mee hadden willen doen.

Aandachtspunten
We hebben voor de deelnemers een paar aandachtspunten inzake de afhandeling van de aanmeldingen:

  • Mondelinge aanmelding formeel maken
    Wij verzoeken de belangstellenden die zich mondeling hebben aangemeld, een formele opgave te doen via info@mpttp.nl. Graag voor 1 april a.s.. Als we geen formele opgave volgt, vergeven wij die plekken na 1 april aan mensen die op de wachtlijst staan.
  • Aanmelden voor wachtlijst
    Via dit mailadres kunt u zich ook aanmelden voor de wachtlijst. Het bestuur verzoek u om naast uw naam ook uw rang en onderdeel -indien van toepassing- te vermelden. Daarnaast dient u aan te geven voor welke route (longtrail / shorttrail / aanspanningen / Tactical Pack Animals of Hephaistos) u zou willen rijden.
  • Voor 1 april 2016 betalen
    Personen die zich hebben aangemeld, maar waarvan nog geen betaling is ontvangen, worden – als de betaling niet voor 1 april a.s. is gedaan – verplaatst van de deelnemerslijst naar de wachtlijst. De vrijgekomen plaats wordt dan ingevuld door iemand van de wachtlijst.

Met zoveel enthousiaste inschrijvers weten we zeker dat de 16e MPTTP weer een geweldig evenement gaat worden.

Graag tot 2 september!