Menu

Mondial Waaijenberg Erkend leerbedrijf

In de komende vier jaar mogen wij opnieuw mbo-studenten opleiden. Erg leuk om te doen en nog belangrijker; studenten doen praktijkervaring op, waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot!

SSB certificaat

Om praktijk opleider te mogen zijn moet je wel aan een aantal strenge eisen voldoen. SSB evalueert en controleert dit met enige regelmaat. Voldoet de organisatie aan de eisen, dan ontvangt het bedrijf een certificaat. Belangrijk voor de onderwijsinstelling en de leerling, zo zijn zij ervan verzekerd dat ze met een erkend leerbedrijf te maken hebben.

Op 2-6-2017 evalueerde het SSB de erkenning van Waaijenberg Verhuizers bv als leerbedrijf. De SBB concludeert dat Mondial Waaijenberg Verhuizers de studenten een veilige leeromgeving, deskundige begeleiding en passende werkzaamheden biedt. Resultaat, verlening van het certificaat en Waaijenberg Verhuizers mag de komende vier jaar mbo-studenten blijven opleiden in de praktijk. Zo leren studenten het vak en hebben ze straks betere kansen op de arbeidsmarkt.

Wat betekent dat, praktijkopleider en leermeester?

Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van leerlingen tot goed geschoolde vakmensen.

De taken van de praktijkopleider zijn o.a.:

– Organiseren: a.d.h.v. de nulmeting er wordt met de student een planning gemaakt, voor inrichting van de opleidingsperiode, waarbij de leerdoelen kunnen worden ingeoefend.

– Begeleiden: de praktijkopleider coacht de student in de te ontwikkelen competenties. Door het voeren van regelmatige reflectiegesprekken leert de student zich verder te ontwikkelen en krijgt deze inzicht in zijn functioneren.

– Beoordelen: de student wordt objectief beoordeeld in de geleverde prestaties. De beoordeling leidt de student naar een goede afronding en het diploma.

Meer weten?

Informeer naar de mogelijkheden voor het volgen van een praktijkopleiding bij Mondial Waaijenberg Verhuizers. Vul het contactformulier in, of bel 0318 624 555 en vraag naar de mogelijkheden.