Menu

Mondial Waaijenberg sponsor van Militaire presentatie tocht te paard (MPTTP).


Afgelopen maand vond de 17e Militaire presentatie toch te paard (MPTTP) plaats in Nationaal Park de Hoge Veluwe en in de omgeving van het Infanterie Schietkamp te Harskamp

Mondial Waaijenberg Verhuizers is sinds jaar en dag sponsor van dit event waar welzijn, kameraadschap, veiligheid en sportiviteit voorop staan. Daarnaast verzorgden wij voor een deel de logistiek en facilities voor de VMP visitors meetingpoint.

Snoepje erbij?

De snoepjes uit de Mondial Waaijenberg koektrommel smaakten goed en de bezoekers genoten zichtbaar van de wedstrijd, waar de kennis en kunde van de deelnemers met hun paarden op de proef werden gesteld. Het parcours bestond onder andere uit boogschieten, pistoolschieten, springen, ringsteken, oefenhandgranaatgooien, een springparcours en een behendigheidstest.

Mondial Waaijenberg Verhuizers kijkt terug op een geslaagde dag!

MPTTP historie

Tijdens de lustrumuitvoering van de Tweedaagse Militaire Prestatie Tocht (TMPT) welke gehouden werd in 1998 is het idee van de een Militaire Prestatietocht Te Paard (MPTTP) geboren Normaliter bestond deze prestatietocht uit drie onderdelen te weten: het verrichten van een kaartleesoefening per auto en het te voet en op de fiets afleggen van respectievelijk 25 en 60 kilometer. Dit alles gedurende twee opeenvolgende dagen en binnen een beperkt tijdsblok.

De autoroute kon vervangen worden door een ’kaartleesroute’ van ongeveer 40 km te paard. Uit de evaluatie van deze tocht bleek alleen dat de afstand, in relatie tot de gelimiteerde tijdsduur soms tot minder sportief en zelfs tot paard onvriendelijk gedrag leidde. Ook sloot TMPT niet aan bij beginnende ruiters, het vraagt om enige ervaring om een prestatietocht van 40 km al kaartlezend te kunnen af leggen.

Met deze bevindingen op zak is er gekozen om een zelfstandig evenement te organiseren die anders is van opzet. Een ééndaagse prestatietocht te paard van ongeveer 40 km met aparte opdrachten. Deelname aan de tocht en het op een goede wijze afleggen van de afstand zijn hierbij belangrijker dan tijdrijden en winnen. Inmiddels is de Militaire Prestatietocht Te Paard 17 keer georganiseerd en is het uitgegroeid tot een evenement dat landelijke bekendheid geniet.