Menu

Dit jaar ondersteunen we een project in Indonesië om kindhuwelijken te voorkomen

Beste Jan van Santen,

Namens Soroptimist International club Ede willen wij u als sponsor van onze benefiet filmvoorstelling Movie and More 2016 heel hartelijk bedanken. Mede dankzij uw bijdrage is het een groot succes geworden en zijn we erin geslaagd om maar liefst € 11.000,- bijeen te brengen voor het project STOP kindhuwelijken in de regio Klaten, Indonesië, van de Edese Stichting Child Support Indonesia!

Het project is gericht op het vergroten van de kennis en de bewustwording van de gevaren en de gevolgen van kindhuwelijken voor meisjes. Daarnaast wil het de uitvoerders van het recht bewuster maken en stimuleren dat zij zich houden aan de wetten van de kinderbescherming en de minimum leeftijd van 18 jaar gaan hanteren bij het verlenen van toestemming tot trouwen. Dit doen zij door het geven van onderwijs aan de meisjes in deze regio en voorlichting en trainingen gericht bewustwording bij ouders, overheidsfunctionarissen en de gemeenschap waarin zij leven. Dit alles met als doel om het aantal kindhuwelijken naar beneden te brengen en meer meisjes een goede toekomst te bieden.

Nogmaals onze hartelijke dank voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet,

Grytsje Veltman

logo-CSI-e1358946812961