Menu

Samenwerkingsprogramma Regio Foodvalley Circulair

Op woensdag 13 februari 2019 vond de kick-off plaats van het samenwerkingsprogramma Regio Foodvalley Circulair, in het Technova College in Ede. Aan dit event, dat tevens het slotevent van de Rabo Circular Economy Challenge 2018 van de Rabobanken Vallei en Rijn en Gelderse Vallei was, namen meer dan 160 ondernemers, onderwijs- & kennisinstellingen en overheidsorganisaties uit de regio Foodvalley deel. Ook Mondial Waaijenberg Verhuizers was hierbij aanwezig.

Samenwerkingsprogramma Regio Foodvalley Circulair

Het was een spectaculaire avond in café-achtige setting. Er waren inspiratie-films en presentaties van circulaire ondernemers die deel hebben genomen aan de Challenge, muzikale intermezzo’s, én een grondstoffenparade. Op ludieke wijze werden ingebrachte afvalstromen en andere grondstoffen op een catwalk getoond en konden deelnemers ideeën opperen voor het hergebruik van het materiaal. Het hele circulaire netwerk uit en rond de regio was aanwezig.

Living Lab Regio Foodvalley Circulair

Het Living Lab Regio Foodvalley heeft de ambitie om de komende jaren, in de regio Foodvalley, een brede circulaire beweging op gang te brengen. Samenwerking tussen ketenpartijen, sectoren en ook tussen ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden, is daarvoor noodzakelijk. Om optimaal gebruik te maken van bestaande kennis en netwerken wordt daarnaast samenwerking met andere initiatieven gezocht, zowel binnen alsook buiten de regio.

De uitvoering van Living Lab Regio Foodvalley Circulair

De uitvoering van het programma is in volle gang. Er worden werkplaatsen opgestart, te beginnen met bouw, circulair inkopen en agro & food. Hierin werken ondernemers samen met overheden en kennis- & onderwijsinstellingen aan concrete circulaire praktijken. Er wordt een Circulair Loket ingericht, zodat er één plek is waar men naar toe kan voor hulp, advies en kennis. Ook werken onderwijsinstellingen samen met netwerkpartijen aan de voorbereiding van een onderzoek naar circulaire innovaties. Na de zomer wordt een nieuwe Rabo Circular Economy Challenge voor ondernemers in de Foodvalley opgestart en wordt er begonnen met Cirkelstad Veenendaal.

Ondertekening overeenkomst tot samenwerking

Tijdens het event heeft Mondial Waaijenberg Verhuizers, samen met een grote groep ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen, de overeenkomst tot samenwerking getekend en zich voor de komende vier jaar gecommitteerd aan het programma. Mondial Waaijenberg Verhuizers is hiermee bedrijfspartner van Living Lab Regio Foodvalley Circulair geworden! Founders van het samenwerkingsprogramma zijn o.a.:

Alfa Accountants en Adviseurs, BOOT organiserend ingenieursbureau, Bouwbedrijf Kreeft, Federatie Ondernemerskringen Valleiregio (FOV), Frank van Woerden Bouw, HatchTech, Interface, Koninklijke Ginkel Groep, Rabobank Gelderse Vallei, Rabobank Vallei & Rijn, TeKa Groep, Wageningen University & Research en de samenwerkende gemeenten in de regio.

Een overzicht van alle ondertekenaars vindt u op de website van Regio Foodvalley Circulair.

Bedrijfspartner van Living Lab Regio Foodvalley Circulair

Mondial Waaijenberg Verhuizers vindt het aan haar stand verplicht om op een duurzame manier om te gaan met milieu en om op een maatschappelijk verantwoorde manier (MVO) te ondernemen. Met die reden hebben wij besloten om bedrijfspartner van Living Lab Regio Foodvalley Circulair te worden. Bedrijfspartners zetten zich actief in voor circulaire economie, zowel op hun eigen bedrijf alsook het vernieuwen van samenwerkingen in de keten. Dit past binnen de bedrijfsfilosofie van Mondial Waaijenberg Verhuizers.

Ook deelnemen aan Living Lab Regio Foodvalley Circulair?

Wilt u meedoen als partner? Kijk op www.regiofoodvalleycirculair.nl voor meer informatie. Binnenkort kunt u zich hier ook aanmelden voor de werkplaatsen.
Meedoen aan de Challenge? Neem dan contact op met uw Rabobank.
Heeft u vragen of opmerkingen? Hiervoor kunt u contact opnemen via info@regiofoodvalleycirculair.nl

Mondial Waaijenberg Verhuizers is Bedrijfspartner van Living Lab Regio Foodvalley Circulair