Menu

Update bedrijventerreinvereniging FHV

Bedrijventerreinvereniging FHV is nu enkele maanden onderweg en het bestuur heeft al de nodige acties en contacten uitgezet, die ten goede komen aan de bedrijven die gevestigd zijn op het bedrijventerrein Frankeneng, Heestering en De Vallei. Na de oprichting van bedrijventerreinvereniging FHV, op 17 april 2018, is het de hoogste tijd voor een update!

Het bedrijventerrein FHV

Er gebeurt altijd wel iets op het bedrijventerrein FHV. Helaas werd opleidingscentrum ROVC verwoest door een alles vernietigende brand. De vereniging beraadt zich, samen met de gemeente en betrokken partijen, o.a. over de sanering van vrijgekomen asbest. Gelukkig heeft het ROVC inmiddels onderkomen gevonden aan Copernicuslaan.

Op Tweede Pinksterdag is er brand geweest aan de Fultonstraat, ook bij dat pand is er asbest vrijgekomen en er bleek een wietplantage te zijn.

FHV behartigt de belangen voor leden die schade hebben opgelopen. Er heeft overleg plaatsgevonden met advocatenkantoor Van Veen en er wordt bekeken of schadeclaims gebundeld kunnen worden in een collectieve vordering. Ook het creëren van een veilige en prettige omgeving staat hoog op de agenda van het bestuur.

Revitaliseringsscan

Bureau Buiten heeft een revitaliseringsscan uitgevoerd. Het rapport met de bevindingen en verbeterpunten is aan het bestuur FHV en de gemeente opgeleverd. Deze onderwerpen worden meegenomen in de plannen en uitvoering voor de verdere optimalisatie van veiligheid en een plezierig ondernemersklimaat op bedrijventerrein FHV.

Parkmanagement

Inmiddels is er overeenstemming bereikt tussen de gemeente en Parkmanagement. De heer Winfred Ortse, ingehuurd door EBC, is de link tussen de ondernemers(verenigingen) en gemeente. Winfred is in het kader van parkmanagement het uitvoerend orgaan voor een schoon, veilig en prettig ondernemersklimaat voor Ede en houdt zich o.a. bezig met beveiliging, schouwen en de 10 punten die in het BIZ-programma worden vermeld.

Keurmerk Veilig Ondernemen

In het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen op BTA12 en op FHV vindt één keer per twee maanden een schouw plaats met de wijkbeheerder. Er wordt tijdens deze schouw specifiek gekeken naar onveiligheid, afval en waar gemeente, politie en/of toezicht moet ingrijpen.

Beveiliging

De voorbereidingen voor het verder optimaliseren van de beveiliging op het bedrijventerrein FHV is in volle gang. Securitas heeft inmiddels een toelichting gegeven over de cameraplaatsing en KPMG heeft een rapport opgeleverd hoe materiaal hergebruikt kan worden, zodat het beveiligingsplan kostenbesparend uitgevoerd kan worden.

Parkeren buitenlandse chauffeurs

Jan van Santen, directeur Mondial Waaijenberg Groep, is samen met de firma Roseboom, transportbedrijf Schenker en de gemeenten Ede en Veenendaal in overleg om de overlast, die buitenlandse chauffeurs veroorzaken, verder terug te dringen.

Energiescan

In het kader van de energiescan, die verplicht is voor bedrijven, heeft op 25 mei jl. een bijeenkomst plaatsgevonden voor ondernemers, accountants en installateurs. U kunt nu subsidie aanvragen om deze energiescan uit te laten voeren. Inmiddels zijn er een aantal ondernemingen op het bedrijventerrein FHV die de energiescan hebben uitgevoerd en succesvol energiebesparende maatregelen doorvoeren.

Meer informatie over FHV

Voor meer informatie over bedrijventerreinvereniging FHV neemt u contact op met voorzitter Jan van Santen via j.vansanten@waaijenberg.nl of 0318-624555. Aanmelden kan via Hetty Vonk, info@ebc-ede.nl.