Menu

Vijf sterren Keurmerk Sociale Onderneming

‘Met gepaste trots mogen wij u melden dat Mondial Movers Waaijenberg Groep vijf sterren ontvangen heeft voor het maatschappelijke aandeel dat wij in 2020 hebben gerealiseerd’, aldus Piet van de Wal, CEO Mondial Movers Waaijenberg Groep.

Audit Keurmerk Sociale Onderneming

Bij de audit voor Keurmerk Sociale Onderneming is Mondial Movers Waaijenberg gevraagd naar haar activiteiten en de impact daarvan op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord en Betrokken Ondernemen. Het schema van Keurmerk Sociale Onderneming werkt met drie pijlers: Mens en Arbeidsmarkt, Mens en Maatschappij en Mens en Wereld, waarin de mens altijd een centrale positie inneemt.

Download kwalificatie rapportage:

Piet vervolgt: ‘De totale score in deze pijlers, maakt dat onze onderneming is gekwalificeerd met vijf sterren. Wij zijn erg blij met deze mooie onderscheiding en erkenning voor onze inzet als maatschappelijk betrokken organisatie.’

Maatschappelijk aandeel 2020

Het maatschappelijk aandeel dat in 2020 gerealiseerd is door 20 Mondial Movers verhuisbedrijven, waaronder Mondial Movers Waaijenberg Groep, vertegenwoordigt een waarde van 1.687.427, -.

Download Certificaat:

Deze waarde is een optelsom van het aantal uren vrijwilligerswerk van medewerkers, het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de hoogte van de sponsoring in geld en waarde van middelen die beschikbaar zijn gesteld aan de samenleving. Kortom: een mooie prestatie!

Sustainable Development Goals

Voor het Keurmerk Sociale onderneming [KSO] worden de 17 Duurzaamheids doelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties aangehouden, die als doel hebben om de wereld te verbeteren en mooier te maken. De activiteiten van onze organisatie dragen bij aan de volgende SDG’s: SDG1, SDG 3, SDG 8, SDG 10 en SDG 13.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen

Als organisatie nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onze medewerkers zetten zich regelmatig in voor vrijwilligerswerk en wij sponsoren goede doelen. Met initiatieven zoals de Speelgoededoelendoos [Mondial Movers Foundation] en met stichting De Verhuisfamilie staan wij klaar voor minderbedeelden en wij helpen mee met de inzameling van overtollig meubilair voor ex-gedetineerden en Restore kledingwinkel etc.

Meer over MVO en KSO

Wilt u meer weten over KSO bij Mondial Movers Waaijenberg Groep? Neem contact op met één van onze adviseurs of lees meer op de pagina MVO.

Gerelateerd nieuws:


KSO keurmerk 2019


Speelgoededoelendozen

Handyman service werkeljke perfect. Verhuizen met Mondial Waaijenberg Verhuizers
In actie voor stichting de verhuisfamilie

Prijsopgave ontvangen of heeft u een vraag?
Prijsopgave ontvangen of heeft u een vraag?

Wilt u een prijsopgave ontvangen, heeft u een vraag over verhuizen met Erkende Verhuizer Mondial Movers Waaijenberg Groep, of wilt u meer weten over onze beveiligde en geklimatiseerde opslagfaciliteiten?

Gebruik één van onderstaande buttons of bel direct met één van onze verhuisadviseurs: 0318 – 624 555.